Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΟΑ΄ / 1844-05-03

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1844
Αριθμός Καταλόγου85
Αρ. ΣυνεδρίασηςΟΑ΄
Ημερομηνία1844-05-03
Περίληψη ΠράξεωςΔαπάνη 980 δρχ. για συμπόσιο προς τον Γάλλο πρέσβη.#Καταβολή 1.000 δρχ. προς τον Μάρκο Σαρή για τον οποίο εγγυήθηκε προς τον κ. Σάρδιο η δημαρχία.#Εξουσιοδοτείται ο δήμαρχος να προχωρήσει σε συμβιβασμό με τον Ν. Τζάνε για διεκδικούμενο σιδηρουργείο προσφέροντας μέχρι 200 δρχ. (ο Τζάνες ζητά 500 δρχ.).#Το ΔΣ αποφασίζει να επιβληθεί σε κάθε δημότη προσωπική εργασία 5 ημερών, προς 2 δρχ. την ημέρα, για το δρόμο από την πόλη μέχρι το λοιμοκαθαρτήριο (η Β. Διοίκηση είχε προτείνει 6 ημέρες).#Ανακοινώνεται ότι ο φόρος οικοδομών επί δημοτικών κτημάτων υπολογίζεται σε 141:33 δρχ. αλλά η συζήτηση αναβάλλεται.#Καταβ'αλλονται 30 δρχ. στον πρώην κλητήρα Λουκά Στρογγύλη για τη μισθοδοσία του.#Ανατίθεται στο δήμαρχο να παρασταθεί με συνοδεία δικηγόρου στο δικαστήριο σε υπόθεση κατάσχεσης που έχει ζητήσει ο Ν. Νάζος για οφειλές του Δήμου στον κ. Ρώτα.#Έγκριση πίστωσης 95 δρχ. για την αύξηση της μισθοδοσίας του δασκάλου της νέας σχολής του Ι. Βλαστού.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>