Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Ο΄ / 1844-03-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1844
Αριθμός Καταλόγου83
Αρ. ΣυνεδρίασηςΟ΄
Ημερομηνία1844-03-15
Περίληψη ΠράξεωςΕκλέγονται με ψηφοφορία για τη θέση του δημ. εισπράκτορα οι Φ. Κ. Πούρπουρας (10 ψήφοι), Ευστράτιος Πετρίτζης (9), Αντώνιος Καπετανάκης (7) (οι άλλοι υποψήφιοι ήταν οι: Ν. Ζυγομαλάς, Α. Μεσχίνης, Αντ. Καπετανάκης).#Αναβάλλεται η λήψη απόφασης σχετικά με τη μισθοδοσία του οικονομικού υπαλλήλου του αρμόδιου για τη σύνταξη των καταλόγων οικοδομών, κριτών, επιτηδευμάτων, προκειμένου να θεωρηθεί σχετικό ΒΔ.#Ανατίθεται στο δήμαρχο να έρθει σε συμβιβασμό με τον Ν. Τζάνε γιατί η δικαστική επίλυση της διαφοράς σχετικά με ένα κτήμα, που είχε αποφασιστεί με άλλη πράξη του ΔΣ, κρίθηκε ότι θα είχε αμφίβολη έκβαση.#Αναβάλλεται η απόφαση σχετικά με οφειλή 30 διστήλων στον στρατεύσιμο Οχούμ (;).#Αποφασίζεται η συγχώνευση δημοτικών τεμαχίων κατά το άνοιγμα της οδού της στοάς σύμφωνα με την οποία οι παρακείμενοι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν στο Δήμο αποζημίωση 10 δρχ. για κάθε μέτρο. Ανάγνωση απόφασης της Β. Διοικήσεως σχετικά με κτίσμα του κ. Ζωγραφάκη στη στοά, και συμφωνία του ΔΣ να πωληθεί το κτισμένο τεμάχιο (το ποσό θα δοθεί για την κατασκευή του λαχανοπωλείου).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>