Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΞΘ΄ / 1844-03-13

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1844
Αριθμός Καταλόγου82
Αρ. ΣυνεδρίασηςΞΘ΄
Ημερομηνία1844-03-13
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ εγκρίνει συνεννόηση του δημάρχου με τον Αρ. Ταρπουχζή, σύμφωνα με την οποία ο τελευταίος απέκτησε, έναντι 2467:31 δρχ., τα δημοτικά κτήματα που έβγαλε σε πλειστηριασμό ο Ν. Πρασσακάκης, με τη δέσμευση να τα επιστρέψει στο Δήμο όταν αυτός μπορέσει να καταβάλει το τίμημα, στο οποίο θα συμψηφιστούν τα ενοίκια με ετήσιο τόκο 12%.#Αύξηση του αριθμού των κλητήρων της αστυνομίας από 5 που αναγράφονταν εκ παραδρομής στον προϋπολογισμό σε 8 και έγκριση σχετικής πίστωσης 1.440 δρχ.#Μετά την παραίτηση του δημ. εισπράκτορα ορίζεται ότι ο νέος πρέπει να καταβάλει εγγύηση 5.000 δρχ. και θα έχει μηνιαίο μισθό 180 δρχ., ενώ καταργείται η θέση του γραμματέα του.#Ευχαριστήριος πράξη στους πληρεξούσιους του Δήμου Ι. Περίδη και Π. Γεραλόπουλο για τις ενέργειές τους σχετικά με γήπεδο στη νησίδα της διαμετακόμισης.#Καταβολή 800 δρχ. στο δημ. εισπράκτορα Ν. Δ. Γιαννακόπουλο για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια της πολυχρονίου θητείας του, και 110 δρχ. για έξοδα κατά τη δίκη μεταξύ του Δήμου και του Ν. Χριστοδούλου.#Κρίνεται απαράδεκτη αίτηση του Μοιράρχου για πληρωμή ενοικίου 3 ενωματαρχιών και εγκρίνεται μικρή εφάπαξ επιχορήγηση.#Αναβάλλεται η συζήτηση σχετικά με την απόφαση της Β. Διοικήσεως που ακυρώνει την 229 πράξη του ΔΣ. Το ΔΣ αναθέτει στο δήμαρχο να δώσει τις εξηγήσεις που ζητά η Β. Διοίκηση σχετικά με δασμούς, και μισθούς υπαλλήλων.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>