Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Ζ΄ / 1841-03-24

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου17
Αρ. ΣυνεδρίασηςΖ΄
Ημερομηνία1841-03-24
Περίληψη ΠράξεωςΑναφορά της Εφορείας του Γυμνασίου όπου επισημαίνεται δίμηνη καθυστέρηση καταβολής του μισθού των δασκάλων του Γυμνασίου.#Αποφασίζεται η σύναψη έντοκου δανείου από το Δήμο για να πληρωθούν οι μισθοί δημ. υπαλλήλων και δασκάλων.#Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργικού συμβούλου Δ. Γουεβέρδ τα έξοδα για τη λιθογράφηση του σχεδίου πόλεως έφθασαν μέχρι το 1840 στις 1.800 δρχ.#Απορίπτεται αίτηση του βασιλ. μηχανικού Βάιλλερ να συνδράμει η Δημαρχία με 200 δρχ. τον ανθυπολοχαγό Νικολαϊδη, στον οποίο ανετέθη η ενημέρωση του σχεδίου που είχε συνταχθεί στα 1837.#Απόφαση διορισμού 15 προσωρινών αστυνομοφυλάκων, παρά τη διαφωνία της Μοιραρχίας να τους δεχθεί μόνο για νυχτερινές βάρδιες.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>