Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΞΖ΄ / 1844-02-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1844
Αριθμός Καταλόγου80
Αρ. ΣυνεδρίασηςΞΖ΄
Ημερομηνία1844-02-15
Περίληψη ΠράξεωςΑνάγνωση απόφασης της Β. Διοικήσεως που αφορά την επικύρωση του προϋπολογισμού.#Αναβάλλεται η συζήτηση για τη διεκδίκηση σιδηρουργείου από τον Ν. Τζάνε.#Αύξηση του μισθού του γιού του Σαράντου και του υπογραμματέα της Δημαρχίας Βασιλάκη κατά 10 δρχ.#Καταβολή 240 δρχ. για καθυστερούμενα ενοίκια 2 ετών στην διδασκάλισσα Κοκώνα.#Καταβολή 1.300 δρχ. στον Τζωρτζή Τζιγάλα για το ήμισυ κήπου που παραχωρήθηκε στο Δήμο για να γίνει πλατεία (ήδη είχαν καταβληθεί 1.300 δρχ. στον Π. Ζ. Ράλλη για το υπόλοιπο μισό).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>