Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΞΣΤ΄ / 1844-01-21

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1844
Αριθμός Καταλόγου79
Αρ. ΣυνεδρίασηςΞΣΤ΄
Ημερομηνία1844-01-21
Περίληψη ΠράξεωςΕγκρίνεται να οικοδομηθούν στο οικόπεδο του λαχανοπωλείου (αναφέρεται στην πράξη 222) προσωρινά και κρεοπωλεία, σύμφωνα με το σχέδιο του μηχανικού, συνολικού προϋπολογισμού 5.000 δρχ.#Καταβολή 80 δρχ. για αγορά γηπέδου ιδιοκτησίας της Λαπιέρινας που αποτελεί μέρος δύο παλαιών οικίσκων κοντά στο νοσοκομείο.#Πίστωση 200 δρχ. για επισκευή της αίθουσας του νοσοκομείου.#Συζήτηση για τα κονδύλια του προϋπολογισμού του 1844: Καταργούνται για λόγους οικονομίας ο διδάσκαλος της β΄ τάξης και των Γαλλικών του ανωτέρου σχολείου των κορασίων και παραμένει 1 διδάσκαλος Ελληνικών (εργαζόμενος επί 5 ώρες την ημέρα, με μισθό 150 δρχ. το μήνα), 1 υποδιδασκάλισσα και 1 κοσμήτρια (διαφώνησε με την κατάργηση ο Γ. Πετρίτζης).#Ανατίθεται στο δήμαρχο η φροντίδα για την επιδιόρθωση της "πυρασφαλιστικής αντλίας" και το διορισμό "αντλιστών", οι οποίοι θα κάνουν δοκιμές τουλάχιστον 1 φορά το μήνα στο χώρο του υγειονομείου.#Τον απουσιάζοντα δήμαρχο αντικαθιστά ο πάρεδρος Ν. Πάγκαλος.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>