Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΞΕ΄ / 1843-12-22

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1843
Αριθμός Καταλόγου78
Αρ. ΣυνεδρίασηςΞΕ΄
Ημερομηνία1843-12-22
Περίληψη ΠράξεωςΜετά τη λήξη της θητείας και την παραίτηση των εφόρων του ναού του Αγ. Γεωργίου εκλέγονται οι: Κ. Νερομυλιώτης, Νικ. Παγίδας, Κυριακός Αλεξίου, Ιω. Ρούσσος.#Μετά από αναφορά των μελών του αδελφάτου του νοσοκομείου Ν. Φραγκόπουλου και Μ. Ράλλη ότι τα άλλα 2 μέλη Δ. Τζιγκρός [Συγγρός] και Ν. Εμμανουήλ δεν δέχθηκαν να αναλάβουν καθήκοντα, το ΔΣ αποφασίζει να συντάξουν οι 2 απομένοντες τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και να ζητηθεί από τη Διοίκηση να υποχρεωθούν οι 2 άλλοι να αναλάβουν υπηρεσία.#Αποφασίζεται να δοθεί η εγγύηση 1.000 δρχ. που προβλεπόταν από συμφωνητικό στον εργολάβο της λιθόστρωσης Μάρκο Σαριγιάννη και ανατίθεται στο δήμαρχο να συναχθούν οι 1.500 δρχ. που οφείλονται για το σκοπό αυτό από πολίτες.#Αναβάλλεται η συζήτηση για γήπεδο που αγόρασε ο Δήμος από τον Μ. Κ. Σαλβάγο προκειμένου να χρησιμεύσει ως προαύλιο στο ναό της Κοιμήσεως.#Χορηγία μικρής βοήθειας στην ενδεή οικογένεια του μακαρίτη συμβολαιογράφου Μώραλη και 600 δρχ. στο αδελφάτο του νοσοκομείου για τα έκθετα βρέφη για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο.#Αποφασίζεται: α) Να ενοικιαστούν οι δημ. φόροι με δημοπρασία και να επιβληθεί φόρος 0,5% σε όλα τα εμπορεύματα, είτε αποβιβάζονται στην ξηρά είτε πωλούνται από πλοίο σε πλοίο είτε πωλούνται σε τρίτο και παραμένουν στο πλοίο. β) Να ανασταλεί η πληρωμή του βοηθού του οικονομικού επιτρόπου μέχρι να αποφασίσει η κυβέρνηση για το φόρο των οικοδομών επί δημ. κτημάτων. γ) Να μετατεθεί το λαχανοπωλείο σε γήπεδο του Σαλάχα που αγοράστηκε από το Δήμο και να γίνει προϋπολογισμός του κτιρίου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>