Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: ##Ζ΄ / 1873-12-04

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1873
Αριθμός Καταλόγου1379
Αρ. Συνεδρίασης#Ζ΄
Ημερομηνία1873-12-04
Περίληψη ΠράξεωςΔίδεται άδεια ενοικίασης του δημ. καφενείου στο νέο τελωνείο (ψήφ. 291).#Εγκρίνονται σχεδιαγράμματα και υπολογισμός δαπάνης που αφορά οικοδόμηση ναού και ηρώου στη Δήλο (ψήφ. 292).#Συζητείται η απαλλαγή από το δημ. δασμό εισαγόμενου βάμβακα που προορίζεται για τα εργοστάσια (ψήφ. 293). Εγκρίνεται ο διορισμός δικηγόρου για τη δίκη κατά του Πέτρου Βάκα, εγγυητή του στρατευσίμου γιού του Μιχαήλ (ψήφ. 294).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>