Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: ##Ε΄ / 1873-11-06

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1873
Αριθμός Καταλόγου578
Αρ. Συνεδρίασης#Ε΄
Ημερομηνία1873-11-06
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος υποβάλλει την 8.299 της 5/11/1873 απόφαση της Νομαρχίας με την οποία αναμορφώνονται οι 6.943, 7.968, 7.258, 7.259, 7.261, 8.039 και 8.048 αποφάσεις της, εγκρίνοντας τα 255, 258, 273, 274, 276 284, 285 ψηφίσματα του ΔΣ σχετικά με τη χορήγηση πιστώσεων συνολικά 12.899:50 δρχ., και κατόπιν τούτου το ΔΣ αποφασίζει να μην υποβάλλει εφέσεις κατά των αποφάσεων της Νομαρχίας (ψήφ. 288).#Το ΔΣ αποδέχεται καταρχήν πρόταση του δημάρχου να αυξηθεί ο μισθός των υπαλλήλων του εισπρακτορείου, επιφυλάσσεται όμως να κανονίσει το θέμα στη συζήτηση του προϋπολογισμού.#Το ΔΣ απορρίπτει το από 3/9/1873 αίτημα του Αναστασίου Κουβαρά να αποζημιωθεί για φρέαρ, το οποίο μένει στη δημοσία οδό εάν κοπεί η οικία του, διότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη τομή της οικίας του.#Απορρίπτεται το από 30/8/1873 αίτημα των κρεοπωλών να τους παραχωρηθεί το παντοπωλείο, διότι δεν θα είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η επιθυμητή καθαριότητα.#Το ΔΣ επιφυλάσσεται να εξετάσει κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού το αίτημα της χήρας Σπ. Αλβέρτου να αναλάβει ο Δήμος την εκπαίδευση της θυγατέρας της Καλλιόπης.#Το ΔΣ απορρίπτει το από 9/8/1873 αίτημα των σιτομετρών να ζυγίζουν αυτοί τα σιτηρά και όχι οι δημοτικοί ζυγιστές, διότι το δικαίωμα του στατήρα είναι ενοικιασμένο σε άλλους.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>