Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: ##Δ΄ / 1873-10-31

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1873
Αριθμός Καταλόγου577
Αρ. Συνεδρίασης#Δ΄
Ημερομηνία1873-10-31
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ ασκεί εφέσεις κατά των αποφάσεων της Νομαρχίας: α) 7.261 της 22/10/1873 με την οποία ακυρώνεται το ψήφισμα 276 της 24/9/1873, το οποίο προέβλεπε συνδρομή 2.000 δρχ. στην έκδοση του βιβλίου του Τιμ. Αμπελά για την ιστορία της Σύρου. β) 7.258 της 16/10/1873 με την οποία γίνεται δεκτό το ψήφισμα 273 της 24/9/1873 για την ίδρυση πυροσβεστικού σταθμού στη θέση Άμμος, ακυρώνεται όμως πίστωση 420 δρχ. για την πρόσληψη 2 πυροσβεστών. γ) 6.943 της 23/10/1873 με την οποία ακυρώνεται το ψήφισμα 255 της 12/9/1873, που προέβλεπε τη χορήγηση 2.000 δρχ. για έξοδα της αστυνομίας. δ) 7.259 της 22/10/1873 με την οποία ακυρώνεται το ψήφισμα 274, που προέβλεπε πίστωση 3.680 δρχ. για την οικοδόμηση 2 δωματίων στο κεντρικό δημοτικό σχολείο.#Μετά από πρόταση του Ελ. Λαδόπουλου το ΔΣ συνιστά στο δήμαρχο να ενεργήσει ώστε να μην απωλεσθούν οι αποκαλυφθείσες στη θέση Φοίνικας αρχαιότητες.#Το ΔΣ χορηγεί άδεια στο δήμαρχο να προχωρήσει στην ενοικίαση των δημ. καταστημάτων και δικαιωμάτων, βάσει των όρων του ψηφίσματος 112 του 1871 και ορίζει τους Ιω. Α. Κοσμά, Γ. Βέλτζο, Δ. Καλάρη ως επιτροπή που θα συμπράξει με το δήμαρχο και θα ορίσει τα ελάχιστα όρια προσφοράς (ψήφ. 287).#Χορηγείται πίστωση 6.990 δρχ. για πληρωμή του εργολάβου της οδού Πυριταποθήκης (ψήφ. 286).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>