Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΞΓ΄ / 1843-11-23

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1843
Αριθμός Καταλόγου75
Αρ. ΣυνεδρίασηςΞΓ΄
Ημερομηνία1843-11-23
Περίληψη ΠράξεωςΈγκριση δαπανών: 500:90 δρχ. για δείπνο που παρατέθηκε στον Κωλέτη, 100 δρχ. για έξοδα σχετικά με το σχέδιο, 200 δρχ. στην αστυνομία για την "έξωσιν τινών φαυλοβίων" και 137 δρχ. στον κ. Σαλάχα για ενοίκιο του παλαιού κρεοπωλείου.#Εγκρίνεται η σύνταξη προϋπολογισμού για την κατασκευή προσωρινών παραπηγμάτων κοντά στο παλαιό κρεοπωλείο που θα χρησιμεύσουν ως ιχθυοπωλείο.#Πίστωση 200 δρχ. για αμοιβή δικηγόρου και δικαστικά έξοδα δίκης που έγινε στην Αθήνα μεταξύ του Δήμου και του Ν. Χριστοδούλου και έληξε προς όφελος του τελευταίου.#Ανάγνωση απόφασης της Β. Διοικήσεως με την οποία εγκρίνεται πράξη του ΔΣ να καταβάλλονται τα χρήματα που οφείλονται σε δανειστές του Δήμου μετά την κατάστρωση του απολογισμού ε.έ., ώστε να διαπιστώνεται εάν καλύπτονται οι κατεπείγουσες ανάγκες. Σχετικά με τα παλαιά χρέη για αποζημιώσεις από το σχέδιο η διοίκηση δεν κατανοεί τον προτεινόμενο συμψηφισμό, αφού οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν από τους πλησιαστές.#Ευχαριστήριος πράξη του ΔΣ προς το γραμματέα της Διοίκησης Μ. Καλλιγά για την αμεροληψία του "εις την δύσκολον περίστασιν των παρελθουσών εκλογών" (απουσίαζε ο Διοικητής).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>