Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΞΒ΄ / 1843-10-22

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1843
Αριθμός Καταλόγου74
Αρ. ΣυνεδρίασηςΞΒ΄
Ημερομηνία1843-10-22
Περίληψη ΠράξεωςΔιοίζεται ο Κ. Πλατύς ως δικηγόρος του Δήμου σε υπόθεση μεταξύ του Δήμου και του κ. Δαμόφλη, η οποία μετά από έφεση του τελευταίου θα κριθεί στο εφετείο Αθηνών.#Αίτηση προς τη Γραμματεία όπως και κατά το παρελθόν έτος για το δημοτικό φόρο του 1%.#Απόρριψη αίτησης ιδιοκτητών της οδού Ερμού, οι οποίοι υποστήριζαν ότι υποχρεώθηκαν να καταβάλουν όλα τα έξοδα που έγιναν για τη διάνοιξη του δρόμου και ζητούν την απαλλαγή τους από έξοδα.#Εγκρίνεται αίτηση του αδελφάτου του νοσοκομείου να του δοθεί πίστωση 1.000 δρχ. για αγορά ιατρικών.#Αναβάλλεται η συζήτηση επί αποφάσεως της Διοίκησης που εγκρίνει την απαλλοτρίωση τεμαχίου κοντά στη στοά.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>