Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-12-02

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου551
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-12-02
Περίληψη ΠράξεωςΕπαναλαμβάνεται η συζήτηση για το σχέδιο του Μηχανικού Κυκλάδων που περιέχει τροποποιήσεις στο εγκριθέν σχέδιο της 26/4/1871. Δεν εγκρίνεται το τμήμα του σχεδίου που αφορά την 10 μέτρων ιδιοκτησία του Δήμου στη θέση Μυλαράκι από τις αποθήκες Αρ. Ραυτοπούλου μέχρι το Σφαγείο και τις ιδιοκτησίες πλησιοχώρων ιδιοκτητών, και ζητείται από το δήμαρχο η σύνταξη ειδικού σχεδίου. Σχετικά με την ευθεία γραμμή στη θέση Άμμος αποφασίζεται η διατήρηση του εγκεκριμένου με το ΒΔ της 26/4/1871 σχεδίου με τον όρο να κατεδαφιστούν οι προεξέχουσες οικοδομές.#Ο δήμαρχος ανακοινώνει ότι ο Νικ. Ελευθερίου δεν συγκατατίθεται να παραχωρήσει με αποζημίωση 10.000 δρχ. το γήπεδό του που έχει ήδη καταλάβει το Ναυπηγείο. Το ΔΣ αποφασίζει να μετατεθεί προς το εσωτερικό η πλευρά του Ναυπηγείου και να σχηματιστεί όπως ορίζεται στο σχέδιο, η οδός που διαχωρίζει τις περιουσίες του Ν. Ελευθερίου και του Ναυπηγείου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>