Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-11-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου548
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-11-15
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το 99 ψήφισμα του ΔΣ συνήψε δάνειο με την Εθνική τράπεζα, 500.000 δρχ., με εγγύηση το δημ. δασμό και υποθήκη τα δημ. κτήματα, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου 1.988 της 9/11/1871, του συμβ. Αθηνών Γεωργίου Γρυπάρη. Το ΔΣ, αφού μελέτησε τους όρους και έλαβε υπόψη του ότι ο τόκος είναι μόνο 8%, εγκρίνει το δάνειο (ψήφ. 141).#Το ΔΣ αποδέχεται την παραίτηση για λόγους υγείας του Λάζαρου Ιωάννου από την επιτροπή λιμένος Σύρου (είχε διοριστεί με την 135 πράξη του ΔΣ που επικυρώθηκε με την 7.992 διαταγή της Νομαρχίας) και τον αντικαθιστά με τον Μικέ Απαλύρα (ψήφ. 142.#Το ΔΣ εγκρίνει διορισμό δικηγόρου για τις υποθέσεις: α) την από 10/11/1871 αγωγή του Π. Πολυδώρου που ζητά αποζημίωση για γήπεδό του έκτασης 500 μ. που ο Δήμος κατέλαβε κατά την επέκταση του νεκροταφείου, β) την αίτηση του Γεωργίου Μπρισιμιτζάκη, γιου και κληρονόμου του Ιωάννη, αστυν. κλητήρα, ο οποιός ζητεί 550 δρχ. προερχόμενες από κρατήσεις μισθού του πατέρα του (σχετ.: 8.307 διαταγή της Νομαρχίας της 5/11/1871), γ) την από 26/7/1871 αίτηση του Γ. Κυτριλάκη, ο οποίος ζητεί να του καταβληθούν μισθοί 9 μηνών κατά τους οποίους απασχολήθηκε στο γραφείο της δημαρχίας (σχετ.: 5.658 διαταγή της Νομαρχίας της 30/7/1871) (ψήφ. 143).#Το ΔΣ επιδοκιμάζει την πρόταση του Αλ. Γλαράκη να διανεμηθεί τάχιστα ο προϋπολογισμός του 1872 και να αρχίσει η συζήτησή του εντός του τρέχοντος έτους.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>