Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-10-25

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου547
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-10-25
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ κάνει δεκτές τις παραιτήσεις α) των Π. Κουλπάδη και Π. Κοσκορύζη, μελών της επιθεωρητικής επιτροπής δημοτικών και ιδιοσυντήρητων σχολείων και διορίζει στη θέση τους τους Δ. Παρασκευά ιατρό και Δημ. Χειλά, καθώς και την από 21/9/1871(ψήφ. 139), β) του Α. Κ. Κοτζιφάκη μέλους της επιθεωρητικής επιτροπής Γυμνασίου και διορίζει τον Χαράλ. Βουρδουμπάκη (ψήφ. 140).#Το ΔΣ συνιστά στο δήμαρχο να εξετάσει λεπτομερέστερα την από 16/10/1871 αίτηση του Γ. Μπρισιμιτζάκη, γιού και κληρονόμου του Ιωάννη, που υπήρξε αστυνομικός διευθυντής, με την οποία ζητά 210 δρχ. προερχόμενες από κρατήσεις για την ενδυμασία του πατέρα του (σχετ.: 8.789 διαταγή της Νομαρχίας).#Το ΔΣ απορρίπτει αίτημα διαφόρων ενοικιαστών του Δήμου να τους χαριστούν ενοίκια που οφείλουν από παλαιές χρήσεις και συνιστά στο δήμαρχο να καλέσει τον καθένα χωριστά και να τους ανακοινώσει ότι μπορούν να καταβάλουν τα καθυστερούμενα σε συγκεκριμένη προθεσμία ατόκως αλλά με αξιόχρεο εγγύηση (η επιτροπή που είχε οριστεί για να συντάξει κατάλογο των καθυστερουμένων δεν ολοκλήρωσε το έργο της διότι ο πρώην δημ. εισπράκτορας δεν συνέταξε τη σχετική κατάσταση).#Το ΔΣ, αφού εξέτασε την 1.857 αναφορά της Δημαστυνομίας με την οποία ζητείται να οδηγηθούν στο φρενοκομείο της Κέρκυρας οι προ πολλού εγκατεστημένοι στην Ερμούπολη Αθανάσιος Κομνηνός και Δαμιανός Παύλου ή Βουρδομπάκης διότι σύμφωνα με ιατρικές γνωματεύσεις είναι επικίνδυνοι για τους πολίτες, συνιστά στο δήμαρχο να ζητήσει από τους Δήμους των οποίων είναι δημότες να μεριμνήσουν γι' αυτούς.#Διορίζονται οι Ιωάννης Κοσμάς και Γεώργιος Βέλτζος μέλη της επιτροπής που θα συμπράξει με το δήμαρχο και το δημ. εισπράκτορα για τη μίσθωση των προσοδοφόρων κτημάτων του Δήμου κατά το έτος 1872, ορίζοντας και τα κατώτατα ή τα ανώτατα όρια προσφοράς (ψήφ. 138).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>