Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΞΑ΄ / 1843-09-22

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1843
Αριθμός Καταλόγου73
Αρ. ΣυνεδρίασηςΞΑ΄
Ημερομηνία1843-09-22
Περίληψη ΠράξεωςΜετά την άρνηση των Θ. Ροδοκανάκη και Ι. Κασσαβέτη να μετάσχουν ως έφοροι στο νοσοκομείο αντικαθίστανται από τους Νικ. Εμμανουήλ και Ν. Φραγκόπουλο.#Καταβάλλονται 162:60 δρχ. για έκτακτα έξοδα της αστυνομίας, σημειώνεται όμως ότι στο εξής θα πρέπει να ζητείται άδεια πριν την πραγματοποίησή τους.#Αποφασίζεται να γίνει επεξεργασία του απολογισμού του έτους 1841 και κατόπιν του 1842.#Ανατίθεται στο δήμαρχο να διορίσει παρέδρους που θα εξετάσουν πιθανές εισπράξεις από τα παραπήγματα που βρίσκονται εκτός των αποθηκών και τις θέσεις στην προκυμαία που χρησιμεύουν για πώληση εμπορευμάτων.#Αποφασίζεται να συμψηφίζονται τα ποσά που έχουν να λάβουν ως αποζημιώσεις δημότες, με εκείνα που χρωστούν από γήπεδα που τους παραχωρήθηκαν ή από δικαιώματα εμπορίας.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>