Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-09-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου542
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-09-15
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ μετά από πρόταση του δημάρχου εγκρίνει τη χορήγηση πίστωσης 10.000 δρχ., προκειμένου να ληφθούν προληπτικά μέτρα εναντίον της χολέρας που έχει ενσκήψει στην Κωνσταντινούπολη και ορίζει επιτροπή από τους Λ. Ευμορφόπουλο, Αν. Κασσαβέτη, Αλ. Γλαράκη, η οποία θα βοηθήσει το δήμαρχο και τον αστυνόμο στη λήψη των μέτρων. Ορίζονται οι Ν. Χειλάς, Εμμ. Σαλούστρος, Γ. Βέλτσος ως μέλη και οι Νικόλ. Τρικούπης και Στ. Χρυσός ως αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής για την εξέλεγξη του απολογισμού χρήσεως 1870 Χορηγείται πίστωση 1.400 δρχ. για την επισκευή κελλιών του Προφήτη Ηλία (ψήφ. 115).#Ο απολυθείς δημ. εισπράκτορας Φ. Ιώσηπος με αναφορά του της 12/7/1871 ζητεί να διακανονιστεί με επιείκεια το έλλειμμα των 46.061:84 δρχ. το οποίο εμφανίζεται να χρωστά στο δημ. ταμείο.#Το ΔΣ αποφασίζει να εξεταστούν από τον πρόσφατα διορισμένο νέο δημ. ταμία τα αίτια του παρουσιασθέντος ελλείμματος και τον τρόπο που θα διασφαλιστεί η δημ. περιουσία και αναθέτει στο δήμαρχο την ενέργεια επί του ζητήματος αυτού.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>