Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-08-24

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου541
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-08-24
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος υποβάλλει στο ΔΣ τα συμβόλαια: α) 10.740 (του συμβ. Ι. Αθανασίου) που αφορά τη συμφωνία με τον Αλφρέδο Γκοτερώ για φωτισμό της πόλης με αεριόφως, β) 10.741, με το οποίο επιτρέπεται στο Δήμο να μετέχει με μετοχές, μέχρι το 1/2 του κεφαλαίου, στην επιχείρηση. Ο δήμαρχος αναφέρει ότι το α) έγινε βάσει του ψηφ. 86 της 19/2/1871 και εγκρίθηκε με την 1.531 της 28/2/1871 διαταγή της Νομαρχίας. Για το β) ζητά έγκριση του ΔΣ. Με τη σύμβαση ο Αλ. Γκοτερώ αναλαμβάνει το φωτισμό με αεριόφως από γαιάνθρακες. Οι φανοί θα είναι 10 κεριών, θα κοστίσουν 28 εκ. του φράγκου, θα απέχουν μέχρι 70 μ. και ο φωτισμός θα διαρκεί 8 ώρες κατά μ.ό. Έναρξη 18 μήνες μετά την 1/6/1871. Ο εργολάβος θα έχει αποκλειστικό προνόμιο για 30 έτη, μετά το εργοστάσιο στο γήπεδο Άρεως και το δίκτυο θα ανήκουν στο Δήμο. Για τους ιδιώτες η παροχή ορίζεται σε 39 εκατ. του φράγκου ανά μέτρο. Ο Δήμος θα ελέγχει την ακρίβεια των μετρήσεων. Ο εργολάβος θα καταθέσει εντός 3 μηνών εγγύηση 50.000 φράγκων στην Εθνική τράπεζα (εγγυητής ο Αριστείδης Ταυτόπουλος). Κόστος για 300 φανούς 34.339:20 δρχ., ενώ ο φωτισμός με έλαιο και πετρέλαιο στοίχισε κατά το π.έ. 40.000 δρχ. (κόστος κατασκευής φανού 60 δρχ.). Ο δήμαρχος υποστηρίζει τη συμμετοχή του Δήμου στην επιχείρηση δια μετοχών (500 φράγκα έκαστη). Ο Δήμος θα μετέχει στο 6μελές ΔΣ της επιχείρησης. Προς ενημέρωση του ΔΣ ο δήμαρχος υποβάλλει έκθεση για το εργοστάσιο αεριόφωτος της Τεργέστης του 1870 και συγκριτικά στοιχεία της σύμβασης του 1857 για την Αθήνα. Ο δήμαρχος αναφέρει ότι επιτροπή από τον ίδιο και τους Εμμ. Σαλούστρο, Σταμ. Πρώιο, Αντ. Μαρινάκη άνοιξε 7 προσφορές στις 7/4/1871. Κρίθηκε πιο συμφέρουσα του Γαδέλφου Κόννελ, αυτός όμως δεν προσήλθε στη σύνταξη του συμβολαίου και το έργο ανατέθηκε στον Αλ. Γκοτερώ. Το ΔΣ αποφασίζει να μην μετάσχει ο Δήμος στην επιχείρηση και να τεθούν μετοχές στη διάθεση των πολιτών.#Εκλέγονται οι Δημ. Καλημέρης και Δημ. Ανδρόνικος μέλη της εφορευτικής επιτροπής λιμένος Σύρου (σχετ.: 21.212 διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών, 5.523 διαταγή της Νομαρχίας, 103 ψήφ. του ΔΣ, ΒΔ της 10/5/1871) (ψήφ. 114).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>