Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-08-19

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου540
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-08-19
Περίληψη ΠράξεωςΥποβάλλεται η 5.491 της 9/8/1871 απόφαση της Νομαρχίας σχετικά με τον προϋπολογισμό του 1871. Ο δήμαρχος, παρότι υπάρχουν λόγοι για να υποβληθεί ένσταση, προτείνει την αποδοχή της απόφασης διότι ήδη έχουν παρέλθει οι περισσότεροι μήνες του έτους, καθώς και την υποβολή ειδικού πρακτικού όπου το ΔΣ να εκφράζει την ευχή του η Νομαρχία να δεχθεί τις ακόλουθες βελτιώσεις στις τροποποιήσεις που αποφάσισε: α) διατήρηση του βοηθού ληξιάρχου, β) διατήρηση του επιστάτη δημ. σχολείων, γ) πρόσληψη βιβλιοφύλακα διότι είναι απαραίτητος στη φύλαξη των βιβλίων (κατά τον έλεγχο έλειπαν 244 βιβλία), δ) διατήρηση του κοσμήτορα του Γυμνασίου, ε) αύξηση του κονδυλίου για κατασκευή πεζοδρομίων και λιθοστρωμάτων σε 75.000 δρχ., στ) διατήρηση του κονδυλίου των 2.000 δρχ. για έκτακτο καθαρισμό. Το ΔΣ αποδέχεται την πρόταση του δημάρχου, εύχεται να γίνει δεκτή από τον νομάρχη, και προτείνει τις συμπληρώσεις: α) Να μην περιοριστεί ο μισθός των δημ. υπαλλήλων και του διοικητού του πυροσβετικού, β) Να μην απολυθεί 1 δεκανέας του πυροσβ. σώματος. γ) Να μετεγκαταστεθεί το νηπιαγωγείο αρρένων σε εργατική συνοικία. δ) Να μην εφαρμοστεί νέος τρόπος διανομής των δημ. συνδρομών στους τελωνιακούς υπαλλήλους. ε) Να μην ελαττωθεί το κονδύλι γραφικής ύλης. στ) Έγινε δεκτή η απόφαση σχετικά με τη δημ. μουσική μετά τη διαβεβαίωση του υπευθύνου Αλ. Γλαράκη. ζ) Έγινε δεκτή η απόφαση του Νομάρχη για τη διατήρηση τρίτου μηχανικού στο Δήμο. η) Έγινε δεκτή δημ. συνδρομή 10.000 δρχ. για την περαίωση της οδού Επισκοπείου. θ) Έγιναν δεκτές οι πιστωτικές εγγραφές για το νεκροταφείο και το Εμπορικό Επιμελητήριο, και εκφράζεται η ευχή να μην επιμείνει η Νομαρχία στη διάθεση 30.000 δρχ. για την οδό και την πλατεία Βαπορίων, λόγω οικονομικών δυσκολιών (ψήφ. 111).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>