Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-07-12

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου539
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-07-12
Περίληψη ΠράξεωςΥποβάλλονται οι διαταγές της Νομαρχίας 3.811 της 11/5/1871 -από την οποία προκύπτει ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε την κατασκευή δημόσιας πυριταποθήκης στη Σύρο- και 4.491 της 14/6/1871, με την οποία ερωτάται ο Δήμος εάν δέχεται να καταβάλει το τίμημα του γηπέδου και την κατασκευή αμαξητού από την παραλία προς την αποθήκη εάν η πίστωση που ψηφίστηκε από τη Βουλή δεν επαρκέσει. Το ΔΣ το οποίο είχε επανειλημένα επισημάνει τον κίνδυνο που διατρέχει η πόλη από την υπάρχουσα πυριταποθήκη δέχεται την ανάληψη των εξόδων ζητώντας την παραχώρηση του δικαιώματος από την αποθήκευση της πυρίτιδας Χορηγείται πίστωση 1.400 δρχ. για την επισκευή κελλιών του Προφήτη Ηλία (ψήφ. 112).#Υποβάλλεται η 4.914 της 1/7/1871 διαταγή της Νομαρχίας με την οποία γνωστοποιείται ο διορισμός του Ηλία Χαντζάκου ως δημ. εισπράκτορα (σχετ.: ΒΔ 29/6/1871). Το ΔΣ ορίζει ότι ο τελευταίος οφείλει να καταβάλει κτηματική εγγύηση 7.000 δρχ. (ψήφ. 113).#Αναβάλλεται η συζήτηση επί της αναφοράς δημοτών, με ημερ. 24/6/1871, με την οποία ζητούν την τακτοποίηση της οδού που οδηγεί στο Επισκοπείο.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>