Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-06-16

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου538
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-06-16
Περίληψη ΠράξεωςΥποβάλλεται αίτηση ιδιοκτητών της παρακείμενης στη πόλη θέσεως "Παυσίλυπον" με την οποία ζητούν να περιληφθεί η περιοχή στο σχέδιο της πόλης. Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη τη αίτηση, το σχέδιο που εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανικού Κυκλάδων και την έκθεσή της με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της επέκτασης του σχεδίου προς την περιοχή αυτή, καθώς και την έκθεση του σχετικού διαγράμματος επί 8 ημέρες για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, γνωμοδοτεί υπέρ της συνένωσης της περιοχής που ορίζεται στο σχετικό διάγραμμα με το σχέδιο Ερμουπόλεως. Καλείται ο δήμαρχος να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες ότι σε περίπτωσει πωλήσεως των γηπέδων τους πρέπει να κανονίζουν με τους αγοραστές τις αποζημιώσεις για τη διάνοιξη οδών ώστε να απαλλαγεί ο Δήμος από μελλοντικές διενέξεις, και να φροντίσει για την έγκριση του σχεδίου με ΒΔ βάσει των όρων του 254 της 22/5/1871 εγγράφου της Διευθύνσεως Μηχανικού Κυκλάδων (ψήφ. 107).#Μετά την παραίτηση μελών του εκκλ. συμβουλίου Αγίου Νικολάου ορίζονται σε αντικατάστασή τους οι: Λεωνίδας Κουτζοδόντης, Λάζαρος Ραϊτης, Αντ. Ταμβάκος και Μιχ. Δημόπουλος (ψήφ. 106).#Χορηγείται πίστωση 1.400 δρχ. για την επισκευή κελλιών του Προφήτη Ηλία (ψήφ. 108).#Χορηγείται πίστωση 600 δρχ. για την επισκευή των ναών Αγ. Σπυρίδωνος και Γεννέσεως της Θεοτόκου στα Χρούσσα (ψήφ. 109).#Εκλέγονται στο εκκλ. συμβούλιο Αγ. Νικολάου οι Ν. Σταθόπουλος και Δ. Ανδρόνικος (ψήφ. 110).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>