Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-05-28

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου536
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-05-28
Περίληψη ΠράξεωςΟ εργολάβος του θεάτρου Απόλλων παρουσιάστηκε στην επιτροπή θεάτρου του Δήμου και ζήτησε, αφού το αίτημά του για πενταετή συνδρομή απορρίφθηκε, να δοθεί σε αυτόν χρηματική συνδρομή 3.500 δρχ. μόνο για το τρέχον έτος. Με το αίτημα συμφωνεί η επιτροπή θεάτρου και το δέχεται η Νομαρχία με την 3.586 διαταγή της 4/5/1871. Το ΔΣ μετά από συζήτηση αποφαίνεται ότι εμμένει στην αρνητική του απάντηση της 13/5/1871.#Αποφασίζεται ο διορισμός δικηγόρου στη δίκη του Δήμου με τον Ανδρ. Δρίτσα (ψήφ. 102).#Εκλέγεται ο Δ. Ανδρονίκης στην εφορευτική επιτροπή λιμένος Ερμουπόλεως (ψήφ. 103).#Ψήφισμα για το εκκλ. συμβούλιο Αγ. Νικολάου (ψήφ. 104)#[Παραλείπεται ο αριθμός της συνεδρίασης].
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>