Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Ξ΄ / 1843-09-13

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1843
Αριθμός Καταλόγου72
Αρ. ΣυνεδρίασηςΞ΄
Ημερομηνία1843-09-13
Περίληψη ΠράξεωςΑποφασίζεται να συσταθεί, προς συνδρομή της χωροφυλακής, πολιτοφυλακή από 2 άτομα εκ των τιμίων πολιτών που θα εκλεγούν από το δήμαρχο, στον οποίο δίδεται και σχετική πίστωση 1.800 δρχ.#Αποφασίζεται η αποστολή συγχαρητηρίου πράξεως προς το βασιλέα για την παραχώρηση συντάγματος, ενώ απορρίπτεται από την πλειοψηφία η αποστολή αναλόγου πράξεως στους οπλαρχηγούς που συντέλεσαν στη σύσταση του συντάγματος. Σε συμπληρωματική σημείωση σημειώνεται η απόφαση του ΔΣ να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το στρατό, τους οπλαρχηγούς, αξιωματικούς πολιτικούς και το λαό της Αθήνας που έλαβε μέρος στα συμβάντα της 3ης Σεπτεμβρίου. Εξουσιοδοτείται ο δήμαρχος να φροντίσει για τη δημοσίευση του σχετικού κειμένου στις ελληνικές εφημερίδες.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>