Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-05-10

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου535
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-05-10
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος υποβάλλει την από 4/5/1871 αναφορά του εργολάβου του θεάτρου Δ. Καραθανασόπουλου, ο οποίος ζητεί ετήσια δημοτική συνδρομή 3.500 δρχ. επί 5 έτη, προκειμένου να εισάγονται στο θέατρο ιταλικές παραστάσεις, όπως προβλέπεται από την πράξη ίδρυσής του. Την πρόταση του εργολάβου συνιστά η Νομαρχία με την από 8/5/1871 διαταγή της. Στη συζήτηση που ακολούθησε ορισμένοι σύμβουλοι υποστήριξαν ότι το έξοδο είναι υπερβολικό δεδομένου ότι έχει παραχωρηθεί το εισόδημα των θεωρείων, άλλοι αμφισβήτησαν τη φερεγγυότητα του εργολάβου, και άλλοι πρότειναν να κληθεί ο κ. Στίβενο, ο οποίος άνοιξε το θέατρο και είναι εγγυημένης φερεγγυότητας. Η πλειοψηφία τελικά δεν έκανε δεκτή τη χρηματική συνδρομή του Δήμου.#Συζητείται η σύναψη δανείου 50.000 δρχ. (ψήφ. 100).#[Παραλείπεται ο αριθμός της συνεδρίασης].
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>