Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-05-10

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου534
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-05-10
Περίληψη ΠράξεωςΣυζητείται το θέμα της αντικατάστασης του δημ. εισπράκτορα Φώτιου Ιωσήπου. Ο δήμαρχος και ορισμένοι σύμβουλοι υποστήριξαν την αναβολή της συζήτησης προκειμένου να δοθεί χρόνος για την εξεύρεση του καταλληλότερου προσώπου. Η πλειοψηφία του ΔΣ αποφασίζει την άμεση εκλογή νέου δημ. εισπράκτορα. Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε έλαβαν: Ηλίας Χατζάκης 13 ψήφους, Ιω. Μαρινάκης 9, Πέτρος Πετρίτζης 9, Δ. Πασαλιάδης 3, Λάζαρος Ιωάννου 1, Ν. Γεωργαντόπουλος 1, Κων. Κολιόπουλος 1, Α. Ζερβουδάκης 1, Ν. Ζυγομαλάς 1. Αναδείχθηκαν πλειοψηφούντες οι 3 πρώτοι, για τους οποίους σημειώνεται ότι έχουν τα προσόντα, την τιμιότητα και τη δυνατότητα καταβολήε εγγύησης που απαιτεί η θέση. Το ΔΣ επιφυλάσσεται μετά το διορισμό του δημ. εισπράκτορα από το βασιλέα να γνωμοδοτήσει ποιός από τους άλλους υποψήφιους είναι κατάλληλος να τον αναπληρώσει σε περίπτωση που η θέση μείνει κενή (ψήφ. 101).#[Παραλείπεται ο αριθμός της συνεδρίασης].
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>