Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-05-07

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου533
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-05-07
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ, μετά από πρόταση συμβούλου με την οποία συμφώνησαν και άλλα μέλη του ΔΣ, αποφασίζει ότι ο δημ. εισπράκτορας Φώτιος Ιωσήπου δεν είναι πλέον κατάλληλος για τη θέση που κατέχει διότι δεν εκτελεί με ακρίβεια τα καθήκοντά του και αποφασίζει να κινηθεί η διαδικασία αντικατάστασής του στην επόμενη συνεδρίαση, αφού προταθούν οι προβλεπόμενοι από το νόμο υποψήφιοι.#Συζητείται η σύναψη δανείου 700.000 δρχ. από την Εθνική Τράπεζα (ψήφ. 99).#[Παραλείπεται ο αριθμός της συνεδρίασης].
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>