Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΣΤ΄ / 1841-03-11

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου16
Αρ. ΣυνεδρίασηςΣΤ΄
Ημερομηνία1841-03-11
Περίληψη ΠράξεωςΈγκριση ίδρυσης κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου σε κεντρικό σημείο και 2 υποκαταστημάτων του κρεοπωλείου είτε με εργολαβία είτε για λογαριασμό του Δήμου.#Εκφράζονται ευχαριστίες προς την αγορανομική επιτροπή.#Αίτηση παραχώρησης στο Δήμο του λοιμοκαθαρτηρίου.#Εγκρίνονται υπερβάσεις του προϋπολογισμού του 1840.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>