Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΝΗ΄ / 1843-09-01

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1843
Αριθμός Καταλόγου70
Αρ. ΣυνεδρίασηςΝΗ΄
Ημερομηνία1843-09-01
Περίληψη ΠράξεωςΣυζήτηση σχετικά με τις αποζημιώσεις της οδού Ερμού. Αποφασίζεται να μην χρεωθούν τόκοι στους δημότες που οφείλουν στο Δήμο ένεκα τεμαχίων που έλαβαν. Εάν οι πολίτες κάνουν ενστάσεις για τις 1.731:95 δρχ. που οφείλονται για τα τεμάχια της οδού Ερμού ο δήμαρχος να καταλογίσει εις βάρος τους και τόκους. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις που οφείλει ο Δήμος για τεμάχια που συγχωνεύτηκαν με το δρόμο αποφασίζεται να πληρώνονται κατ' αναλογία στους ιδιοκτήτες και να ανοιχθεί συμπληρωματική μερίδα στον προϋπολογισμό στην οποία να εγράφονται τα σχετικά έσοδα και έξοδα του Δήμου.#Έγκριση δαπάνης 500 δρχ. για κατασκευή οχετών στην οδό Ερμού και 300 δρχ. για τη στοά που θα δημιουργηθεί σε αυτόν.#Καταβολή 750 δρχ. στον πρώην αγορανόμο Γρ. Τζιτζικλή για μισθούς του και 250 δρχ. στον εργολάβο φωτισμού Πέτρο Κούκη για εργασίες που πραγματοποίησε το 1841.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>