Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΝΖ΄ / 1843-07-27

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1843
Αριθμός Καταλόγου69
Αρ. ΣυνεδρίασηςΝΖ΄
Ημερομηνία1843-07-27
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος ζητεί από το ΔΣ περισσότερες διασαφήσεις για τις ενέργειές του σχετικά με την υπόθεση του Ν. Πρασσακάκη. Το ΔΣ αποφασίζει, προκειμένου να αποφύγει τον πλειστηριασμό της δημοτικής περιουσίας, να δοθούν στον Ν. Πρασσακάκη τα οφειλόμενα χρήματα εντόκως και όσον αφορά τα έξοδά του τα οποία απαιτεί ο τελευταίος, αναθέτει στο δήμαρχο να συνεννοηθεί σχετικά μαζί του.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>