Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΝΑ΄ / 1843-05-28

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1843
Αριθμός Καταλόγου63
Αρ. ΣυνεδρίασηςΝΑ΄
Ημερομηνία1843-05-28
Περίληψη ΠράξεωςΟ Ι. Α. Ράλλης θέτει το θέμα της παύσης του ιατρού του νοσοκομείου από το δήμαρχο και της αντικατάστασής του από 4 ιατρούς που θα εργάζονται αμισθί και εναλλάξ επί τρίμηνο. Το ΔΣ κατά πλειοψηφία αποφασίζει ότι η πράξη αυτή δεν ήταν της αρμοδιότητας του δημάρχου και ζητά από τη Διοίκηση να αποφανθεί περί του θέματος.#Απόφαση μετά από πρόταση του δημάρχου να γίνει επεξεργασία του καθυστερούντος απολογισμού του 1841 στις 31/5/1843.#Αποφασίζεται να ζητηθεί η άδεια της Κυβέρνησης για να διενεργηθεί έρανος, καθώς δεν κατέστη δυνατή η σύναψη δανείου.#Καταβολή 223:30 δρχ. για την προμήθεια 2 σωλήνων και 360 δρχ. για μισθούς 5 μηνών του υποβοηθού του επιστάτη του νοσοκομείου.#Ανάγνωση διαταγών με τις οποίες εγκρίνονται οι πράξεις του ΔΣ για το διαχωρισμό των θρονίων της εκκλησίας και για τα έρματα των πλοίων.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>