Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1866-02-22

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1866
Αριθμός Καταλόγου1453
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1866-02-22
Περίληψη ΠράξεωςΤο ΔΣ αποφασίζει να ασκήσει έφεση επί της 1.233 απόφασης της Νομαρχίας με την οποία ακυρώνεται το ψήφισμα 218 που προέβλεπε χορήγηση συνδρομής 500 δρχ. στον Κ. Γούδα (ψήφ. 224).#Αποφασίζεται να μεταρρυθμιστεί το σχέδιο της πλατείας που βρίσκεται μπροστά στην πλατεία Θεάτρου (ψήφ. 225)
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>