Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Ε΄ / 1841-03-06

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου15
Αρ. ΣυνεδρίασηςΕ΄
Ημερομηνία1841-03-06
Περίληψη ΠράξεωςΑπόφαση απόδοσης στον τέως Δήμαρχο Ν. Πρασσακάκη ποσού 2.366:25 δραχμών εντόκως για έξοδα που είχε κάνει για το Δήμο.#Έκθεση υδραυλιστού περί ποσίμων υδάτων και έγκριση κονδυλίου 4.000 δραχμών για προκαταρκτικές εργασίες.#Απόφαση αγοράς της βιβλιοθήκης του Ρώτα έναντι 9.000 δραχμών συμφώνως με εκτίμηση ειδικά διορισμένης επιτροπής. Απόρριψη αναφοράς του Ρώτα και δεύτερης εκτίμησης της επιτροπής η οποία αξιολογούσε τη βιβλιοθήκη στις 14.000 δρχ.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>