Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΜΗ΄ / 1843-04-05

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1843
Αριθμός Καταλόγου60
Αρ. ΣυνεδρίασηςΜΗ΄
Ημερομηνία1843-04-05
Περίληψη ΠράξεωςΕκλογή επιτροπής στρατευσίμων για το τ.έ. από τους Γ. Πετρίτζη, Ν. Σιδεριδούδη, Δ. Μ. Καρέλλη.#Μετά την κοινοποίηση απόφασης της Β. Διοίκησης για τον προϋπολογισμό το ΔΣ αποφασίζει να υποβάλλει έφεση για όσα άρθρα δεν συμφωνεί η διοίκηση με το ΔΣ. Ειδικότερα απόφασίζεται να γίνει έφεση στα άρθρα που αφορούν: τη μη αποδοχή της μείωσης του μισθού δημ. υπαλλήλων και δασκάλων που είχε αποφασίσει το ΔΣ, την αύξηση των αστυνομικών κλητήρων (αποφασίζεται να προσλαμβάνονται έκτακτοι νυκτοφύλακες από τους αχθοφόρους), την πρόσληψη αγορανομικού υπαλλήλου. Το ΔΣ αποδέχτηκε αλλαγές που αφορούν: τη μη πρόσληψη βοηθού επιστάτη στο νοσοκομείο, τις παρατηρήσεις του άρθρου 4 σχετικά με ποσό 25.000 δρχ., τα σχετικά με το ποσό 3.000 δρχ. που αφορούν την ανέγερση νέου ναού.#Αποφασίζεται να δοθεί μία "υπόστασις" της Μεταμόρφωσης στις γυναίκες και να ενοικιαστούν τα στασίδια με πλειοδοσία για μία δεκαετία.#Διορίζεται επιτροπή από τους Ι. Α. Ράλλη, Ανδρέα Δρούτζη, Δημ. Καλημέρη, οι οποίοι σε συνεργασία με το λιμενάρχη θα εξετάσουν την πρόταση περί των ερμάτων των πλοίων.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>