Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΜΣΤ΄ / 1843-03-08

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1843
Αριθμός Καταλόγου58
Αρ. ΣυνεδρίασηςΜΣΤ΄
Ημερομηνία1843-03-08
Περίληψη ΠράξεωςΚαταβολή αποζημίωσης στον πένητα μάγειρο Τιμπαμπή για την κατεδαφισθείσα αποθήκη του στην οδό Ερμού.#Ανατίθεται στο δήμαρχο να απευθυνθεί στη Διοίκηση με το ερώτημα εάν μπορούν να επιβληθούν δίδακτρα 3 δρχ. το μήνα στις μαθήτριες του ανωτέρου ελληνικού σχολείου.#Εγκρίνεται πρόταση να ζητηθεί άδεια από την κυβέρνηση για ίδρυση καταστήματος δημοπρασιών. Α#ποφασίζεται να συμψηφιστεί η συνεισφορά του δήμου Ερμούπολης για αγροφύλακες με τη συνεισφορά του Δήμου Σύρου για την επιστάθμευση της χωροφυλακής.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>