Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Μ΄ / 1842-12-18

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1842
Αριθμός Καταλόγου52
Αρ. ΣυνεδρίασηςΜ΄
Ημερομηνία1842-12-18
Περίληψη ΠράξεωςΑνάγνωση διαταγής της διοίκησης που προτρέπει το δήμαρχο να συνεννοηθεί με το ΔΣ.#Αναφορά του δημοτικού εισπράκτορα για καταχρήσεις στο ταμείο και απόφαση να διερευνηθούν αυτές για τα έτη 1841, 1842.#Συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 1843 με αντιπαραβολή των σχεδίων του Δημάρχου και της επιτροπής.#Αποφασίζεται η επιβολή φόρου 1% στα εισαγόμενα αγαθά και 0,5% στα προερχόμενα από την ημεδαπή.#Σχετικά με τα καθυστερούμενα έξοδα, αντί 3.000 δρχ που σημειώνονταν στο σχέδιο του Δημάρχου, αποφασίζεται να εγγραφούν 500 δρχ. και να ζητηθούν εξηγήσεις από τον εισπράκτορα για την ασφάλειά τους.#Αναβάλλεται η συνεδρίαση για τις 22/12.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>