Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Δ΄ / 1841-03-03

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1841
Αριθμός Καταλόγου14
Αρ. ΣυνεδρίασηςΔ΄
Ημερομηνία1841-03-03
Περίληψη ΠράξεωςΑίτημα προς την Κυβέρνηση να μεταρρυθμιστεί το ΒΔ 2/14-8-1835 σχετικά με το εμβαδόν, την πρόσοψη των οικοπέδων και τις οδούς της αγοράς.#Προτείνεται η λιθόστρωση των οδών της αγοράς και οι εργασίες στα οικόπεδα να γίνουν με έξοδα των ιδιοκτητών.#Ανατίθεται στο Δήμαρχο η εξεύρεση του καταλληλότερου τρόπου κατασκευής οχετών.#Διορίζονται προσωρινά αχθοφόροι ως εθνοφύλακες -μέχρι να αυξηθεί ο αριθμός των χωροφυλάκων- οι οποίοι θα πληρώνονται με αντιμισθία.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>