Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΛΔ΄ / 1842-08-31

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1842
Αριθμός Καταλόγου45
Αρ. ΣυνεδρίασηςΛΔ΄
Ημερομηνία1842-08-31
Περίληψη ΠράξεωςΥποβάλλεται ο προϋπολογισμός του παρελθόντος έτους διαιρεμένος σε τρία τμήματα: α) έσοδα, β) έξοδα έξοδα του δήμου, γ) έξοδα νοσοκομείου και βιβλία εφορειών, εκκλησιών κ.λπ. Το ΔΣ διαιρείται σε αντίστοιχα τμήματα για την επεξεργασία του.#Έγκριση συμβολής 150 δρχ. του δήμου στο λοβωκομείο που προβλέπεται να δημιουργηθεί.#Διορισμός επιτροπής για το σχέδιο της νέας εκκλησίας του Αγ. Νικολάου (Στ. Γαλάτης, Ζ. Βούρος, Ι. Καράλλης) και την οικοδόμησή της (Ν. Φωκάς, Ν. Σιδερικούδης, Αντ. Μαυρογορδάτος, ο μηχανικός Ψύχας και ο δήμαρχος).#Έγκριση ενοικίασης του γηπέδου του παλαιού κρεοπωλείου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>