Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΛΑ΄ / 1842-06-04

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1842
Αριθμός Καταλόγου42
Αρ. ΣυνεδρίασηςΛΑ΄
Ημερομηνία1842-06-04
Περίληψη ΠράξεωςΑπόφαση αποξήρανσης της Λίμνης δια της κατακευής σκεπαστού χάνδακα που θα οδηγεί τα νερά στη θάλασσα, σύνταξη από το μηχανικό προϋπολογισμού και γνωμοδότηση για την κατασκευή βρύσης.#Υποβολή του εγκεκριμένου από τη διοίκηση προϋπολογισμού με δύο τροποποιήσεις (δεν γίνεται αποδεκτή η παύση του αγορανόμου και ο διορισμός υποεπιστάτου στο νοσοκομείο) για τις οποίες το ΔΣ αποφάσισε να κάνει έφεση.#Ο Στ. Γαλάτης ζητά να διευκρινιστεί εάν το ΔΣ μπορεί να διορίζει τους υπαλλήλους των αγαθοεργών και δημοτικών καταστημάτων.#Αποφασίζεται η στενωπός μεταξύ της αποθήκης του Χρ. Παππαγιανόπουλου και Αντ. Μάρκου να παραμείνει 4 μέτρα, όπως προβλέπεται από το σχέδιο.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>