Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Λ΄ / 1842-06-02

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1842
Αριθμός Καταλόγου41
Αρ. ΣυνεδρίασηςΛ΄
Ημερομηνία1842-06-02
Περίληψη ΠράξεωςΈγκριση από το ΔΣ τροποποιήσεων στο σχέδιο Βάιλερ που προτάθηκαν από το μηχανικό Εμ. Ψύχα σχετικά με την οδό Ερμού.#Απόφαση επίσκεψης του μηχανικού Εμ. Ψύχα και του δημοϊατρού στη λίμνη στη θέση Μυλαράκι, για την οποία ο ιδιοκτήτης έχει ήδη αρχίσει εργασίες αποξήρανσής της.#Έγκριση επιπλέον ποσού 5 δρχ. μηνιαίως για το ενοίκιο του κτιρίου της αστυνομίας.#Εξόφληση ποσού 134:63 δρχ. στον Ν. Παρασκευά για προμήθεια ξυλείας για το λαχανοπωλείο.#Αναβάλλεται η συζήτηση πρότασης του Γαλάτη για έγκριση προϋπολογισμού τ.έ. και πρότασης του δημάρχου για τα τεμάχια.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>