Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΚΘ΄ / 1842-04-15

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1842
Αριθμός Καταλόγου40
Αρ. ΣυνεδρίασηςΚΘ΄
Ημερομηνία1842-04-15
Περίληψη ΠράξεωςΕκλογή επιτροπής στρατευσίμων (Ι. Λ. Ράλλης, Γ. Πετρίτζης, Ν. Σιδερικούδης).#Μεταφορά υπολοίπου 2.303:34 δρχ. για την ανέγερση σφαγείου στα έξοδα τ.έ.#Πίστωση 1.000 δρχ. για την κατασκευή οχετών και μετάθεση 250 δρχ. στα έξοδα του τ.έ.#Έγκριση δαπάνης 2.303:34 δρχ. για την ανέγερση σφαγείου και 100 δρχ. για αμοιβή του αρχιτέκτονα Διον. Βαρότση.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>