Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΞΗ΄ / 1855-06-24

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1855
Αριθμός Καταλόγου291
Αρ. ΣυνεδρίασηςΞΗ΄
Ημερομηνία1855-06-24
Περίληψη ΠράξεωςΕπαναλαμβάνεται η συζήτηση για την πλατεία του ναυπηγείου για την οποία συνυποβλήθηκαν σχεδιάγματα και διευκρινίσεις από το μηχανικό. Το ΔΣ αποδέχθηκε μόνο τη γραμμή της οικοδομής του Σαλούστρου, δεν παραδέχθηκε όμως τη διαγραφείσα οδό της Ποδειδωνίας που διέρχεται από το ναυπηγείο ούτε τη τροποποίηση της πλατείας ναυπηγείου διότι για να αποφασίσει για αυτήν πρέπει να υποβληθεί σχετικό σχέδιο. Ορίζεται επιτροπή από τους Δ. Παρασκευά, Α, Κοσμά και Π. Μάσκα οι οποίοι μαζί με το μηχανικό θα επιβλέψουν την κατασκευή μολώματος προς την προκυμαία για τις ανάγκες της οδού Ποσειδωνίας (ψήφ. 125).#Εγκρίνεται η καταβολή χρημάτων στους δανειστές του Δήμου για το γήπεδο του παντοπωλείου, από τον υπάρχοντα για το δάνειο τραπεζικό λογαριασμό, αναλογικά με το ποσό που έχουν δανείσει.#Εκλέγονται έφοροι του ναού της Μεταμορφώσεως οι: Δ. Ζερβουδάκης, Ευαγγ. Ν. Παρασκευάς, Α. Ριζάκης, Θ. Κουτζοδόντης (ψήφ. 126).#Πίστωση 162 δρχ. για έξοδα της τελευταίας βουλευτικής εκλογής (ψήφ. 127).#Μετά την κοινοποίηση της 4.423 διαταγής της Νομαρχίας με την οποία ορίζεται το πλάτος της οδού Νοσοκομείου στα 8 μέτρα, το ΔΣ αποφασίζει να ζητήσει από το Υπουργείο και τη Νομαρχία να γίνει δεκτό πλάτος 6 μέτρων, στο οποίο εκτείνεται το λιθόστρωμα, με τον όρο ότι οι ιδιοκτήτες των παρακείμενων οικιών θα προσκομίσουν τις άδειές τους με τις οποίες οικοδόμησαν στα 6 μέτρα (ψήφ. 130).#Σχετικά με την αίτηση του Ι. Βλαστού, που κοινοποιήθηκε με την 4.528 διαταγή της νομαρχίας, αποφασίζεται η αύξηση του μισθού του σε 150 δρχ. το μήνα (ψήφ. 128).#Διορίζεται προεξελεγκτής για τη χρήση των ετών 1853-1854 (ψήφ. 129).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>