Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΞΣΤ΄ / 1855-06-13

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1855
Αριθμός Καταλόγου289
Αρ. ΣυνεδρίασηςΞΣΤ΄
Ημερομηνία1855-06-13
Περίληψη ΠράξεωςΓίνεται δεκτός ο διορισμός δικηγόρου σε 2 υποθέσεις: α) αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου μετά τη σχετική γνωμοδότηση του δικηγόρου Π. Βασιλόπουλου (ψήφ. 122), β) αγωγή της Λαμπρινής χήρας Μάνεση, που ενεργεί ως επίτροπος του ανηλίκου τέκνου της, η οποία ζητεί 3.000 δρχ. για γήπεδο και οικία που κατεδαφίστηκε επειδή ήταν ετοιμόρροπη (ψήφ. 124).#Ανακοινώνεται η διαταγή 4.854 της Νομαρχίας για την αμαξιτή οδό Ποσειδωνίας, το σχέδιο και τον προϋπολογισμό της. Γίνεται δεκτή η διαχάραξη της οδού από το νομομηχανικό, με την οποία χαρακτηρίζεται ως δημοτική οδός που ανήκει στο Δήμο Ερμουπόλεως, η οδός που αρχίζει από το ναυπηγείο και φτάνει στην Ποσειδωνία διερχόμενη από τα Λειβάδια, Μάνα, Πηγαδάκια, Περ[...]. Υπάρχει πρόβλεψη η οδός να γίνει και προς τα Τάλαντα, Επισκοπειό, Χρούσα, Βάρη. Ο προϋπολογισμός θα βαρύνει κυρίως το Δήμο Ερμούπολης και ανέρχεται περίπου σε 60.000 δρχ. εκτός των αποζημιώσεων που θα απαιτηθούν, ενώ ανάλογη θα είναι και η προσωπική εργασία (ψήφ. 123). Στο κονδύλι των ημερομισθίων θα προστεθούν και οι πιθανές εκούσιες συνεισφορές κατά την έννοια του ψηφίσματος 49. Επιτρέπεται, βάσει του νόμου ΣΣΤ΄, εκείνοι που δεν θέλουν να εργαστούν να καταβάλλουν χρηματικό ποσό (διαφώνησε ο σύμβουλος Μ. Γαλάτης). Ο δήμαρχος με τους παρέδρους θα μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση του καταλόγου των δημοτών που υπόκεινται σε προσωπική εργασία.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>