Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΞΕ΄ / 1855-05-30

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1855
Αριθμός Καταλόγου288
Αρ. ΣυνεδρίασηςΞΕ΄
Ημερομηνία1855-05-30
Περίληψη ΠράξεωςΜετά τη διαταγή 444 της Νομαρχίας που αναγγέλλει το διορισμό του Ν. Περδικάρη στη θέση του αποθανόντος εισπράκτορα Φίλ. Πούρπουρα, το ΔΣ ορίζει ότι το ύψος της κτηματικής εγγύησης που πρέπει να καταβάλει είναι 5.000 δρχ. (αναπληρωτής του ορίζεται ο επιλαχών Γ. Πετρίτζης) (ψήφ. 120 και 121).#Μετά την απόφαση 3.424 και τη διαταγή 4.396 της Νομαρχίας το ΔΣ αποφασίζει να αναθέσει στην επιτροπή που συνέταξε τον προϋπολογισμό (Α. Βουτζινάς, Δ. Παρασκευάς, Π. Ψύχας, Μ. Γαλάτης) να τον εξετάσει λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα αποφασίστηκαν στην συνεδρίαση ΞΔ' για την είσπραξη του δημοτικού φόρου στο τελωνείο. Το ΔΣ αποφασίζει, επειδή εντός ολίγου ψηφίζεται ο νέος τελωνειακός δασμός που θα επιφέρει μεταβολή στον τρόπο εισπράξεώς του, να εισπράττεται ο δημοτικός φόρος βάσει της εισπράξεως του τελωνείου και να ανέρχεται για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα σε 1%, με την εξαίρεση των εισπραττόμενων για το νοσοκομείο που ανέρχονται σε 1/4% (ψήφ. 119).#Ο δήμαρχος αναγγέλει ότι μετά το ψήφισμα του ΔΣ Σύρου και την 4.196 διαταγή της Νομαρχίας αποφασίστηκε οριστικά η κατασκευή της οδού Ποσειδωνίας και θα καταρτισθεί κατάλογος των πολιτών που υπόκεινται σε προσωπική εργασία, ενώ το ημερομίσθιο ορίζεται σε 1:50 δρχ. (άρθρα 16 και 17 του νόμου περί οδοποιϊας).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>