Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΝΗ΄ / 1855-04-03

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1855
Αριθμός Καταλόγου281
Αρ. ΣυνεδρίασηςΝΗ΄
Ημερομηνία1855-04-03
Περίληψη ΠράξεωςΣυνεχίζεται η συζήτηση των κεφαλαίων του προϋπολογισμού του 1855 που αφορούν τα έξοδα. ΙΓ) Γυμνάσιο: 9.180 δρχ. ΙΔ) Δημοτική εκπαίδευση: 10.631:78 δρχ.#Ο δήμαρχος ανακοινώνει τη διαταγή 2.624 της Νομαρχίας με την οποία ζητείται να υποβληθεί ο προϋπολογισμός εντός 10 ημερών, και να εφαρμοστεί το από 26/6/1836 Β. Διάταγμα περί συνόδων των δημοτικών συμβούλων, εάν δεν προσέρχονται οι σύμβουλοι.#Ανακοινώνει επίσης την 2.635 διαταγή της Νομαρχίας για την αντικατάσταση του Μ. Γαλάτη αντί του παραιτηθέντος Ι. Γ. Καράλη στην επιθεωρητική των δημοτικών σχολείων επιτροπή. Επειδή όμως ο Μ. Γαλάτης ήλθε ήδη στο ΔΣ εκλέγεται στην παραπάνω επιτροπή ο Θ. Ροδοκανάκης (ψήφ. 102).#Το ΔΣ χορηγεί άδεια στο δήμαρχο να προσλάβει δικηγόρο προκειμένου να προσβάλει στο Εφετείο Αθηνών την υπ' αρ. 94 απόφαση του Πρωτοδικείου Σύρου σε δίκη μεταξύ Δήμου και κληρονόμων Θ. Πλατανίτου, καθώς θεωρείται ότι τα κελλιά του ναού της Κοιμήσεως αποτελούσαν αναπόσπαστα παρακολουθήματά του και παραχωρήθηκαν μαζί με το ναό στο Δήμο (ψήφ. 100).#Εγκρίνονται τα πρακτικά εκμίσθωσης του δημοτικού στατήρα (σχετ.: ψήφισμα 98 του ΔΣ και έγκριση 2.132 της Νομαρχίας) (ψήφ. 101).#Σχετικά με τα κεφάλαια ΙΓ) και ΙΔ) του προϋπολογισμού προτείνεται επειδή ο Δήμος έχει ιδιόκτητη βιβλιοθήκη να ζητήσει από το Γυμνασίαρχο κατάλογο των βιβλίων του Δήμου. Αποφασίζεται μικρή μείωση του μισθού του δασκάλου του Ανωτέρου Σχολείου Κορασίων από 1/5/1855 και η ενοικίαση ευρύχωρης αίθουσας για το σχολείο των αρρένων νηπίων γιατί η υπάρχουσα δεν επαρκεί.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>