Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #8 / 1951-08-24

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1951
Αριθμός Καταλόγου1214
Αρ. Συνεδρίασης8
Ημερομηνία1951-08-24
Περίληψη ΠράξεωςΑνατίθεται σε επιτροπή (Ευαγ. Μπαρμπέτας, Β. Βάγιας, Ηλ. Λεντάκης) να έλθει σε επαφή με την Υδραυλική Εταιρεία Σύρου & τη Νομαρχία Κυκλ. και στον πολιτ. μηχανικό Μιχ. Κωβαίο να μελετήσει εάν συμφέρει η υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Ελλήνικής Κυβέρνησης και του Δήμου Ερμούπολης για παροχή οικον. ενίσχυσης για την ύδρευση της πόλης.#Εγκρίνεται ο προυπολογισμός της Δημοτ. Μουσικής για το οικον. έτος 1951/52.#Εγκρίνει την εξόφληση των δικαιούχων για δαπάνες υποδοχής του Πρωθυπουργού, επισήμων και Αξιωματικών Κ/T "ΕΛΛΗ".#Εγκρίνει πίστωση για τη διανομή βοηθημάτων σε απόρους τον Σεπτ. 1951.#Εγκρίνεται η δια τακτικού διαγωνισμού προμήθεια των απαιτουμένων ειδών για εφοδιασμό των Μονάδων Αμύνης Αμάχου Πληθυσμού.#Αποφασίζεατι να αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου την επαφή με το ΙΚΑ Σύρου για το ζήτημα της απόδοσης καθυστερούμ. εισφορών του Δήμου ετών 1945-1948 και να σταλεί τηλεγράφημα στο ΙΚΑ Αθήνας για διαπίστωση οφειλής από καθυστερούμ. εισφορές ή ενδεχόμενη διαγραφή τους.#Εγκρίνεται η εξόφληση της Ηλεκτρικής Εταιρείας για ηλεκτροφωτισμό Δημοτικών οδών και πλατειών τον Ιούλιο 1951.#Χορηγεί οικον. ενίσχυση σε απόρους συμπολίτες για αγορά στρεπτομυκίνης προς θεραπεία φυματίωσης.#Εγκρίνει την εξόφληση του φαρμακοπ. Μιχ. Κωβαίου για χορήγηση στρεπτομυκίνης σε άπορους πολίτες.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>