Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #6 / 1951-07-20

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1951
Αριθμός Καταλόγου1212
Αρ. Συνεδρίασης6
Ημερομηνία1951-07-20
Περίληψη ΠράξεωςΨηφίζεται πίστωση 1.300.000 δρχ. προς κάλυψη των διανεμηθέντων βοηθημάτων σε απόρους το μήνα Ιούλιο 1951.( Βλ. και αποφ. Δημ. Συμβ. 62/1951 και 98/1951 και αποφ. Νομαρχίας Κυκλάδων 10667/1951 και 41694/1951).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>