Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #5 / 1951-07-20

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1951
Αριθμός Καταλόγου1211
Αρ. Συνεδρίασης5
Ημερομηνία1951-07-20
Περίληψη ΠράξεωςΥποβάλλεται η ευχή στη Νομαρχία να εγκρίνει την υπ' αριθ. 62/1951 απόφ. του Δημοτ. συμβουλίου περί έγκρισης πίστωσης δυο εκατομ. δρχ για τη διανομή βοηθημάτων σε απόρους το μήνα Ιούλιο 1951 λόγω υπέρμετρης αύξησης της κοινωνικής δυστυχίας.#Εγκρίνει την κατασκευή δέκα καναπέδων από χυτοσίδηρο( και αναθέτει το έργο στο Μηχανουργό Μ. Φουρνιστάκη) για το αλσύλιο Ταρσανά. Για το ίδιο έργο του εξωραϊσμού του αλσυλίου Ταρσανά εγκρίνει την προμήθεια 30 στατήρων ασβέστη, την κατασκευή των ξύλινων καθισμάτων των δέκα χυτοσιδερένιων καναπέδων από το ξυλουργό του Δήμου με ξυλεία του Δήμου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>