Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #3 / 1951-07-06

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1951
Αριθμός Καταλόγου1209
Αρ. Συνεδρίασης3
Ημερομηνία1951-07-06
Περίληψη ΠράξεωςΔέχεται την αίτηση Αντ. Πασσά να εκτεθεί σε πλειοδοτ. δημοπρασία προς εκποίηση το μικρό οικόπεδο της οδού Αλεξάνδρου Λυκούργου Αρχιεπισκόπου, το οποίο προτίθεται να μετατρέψει σε κηπάριο.#Εγκρίνει χορήγηση βοηθήμ. στον άπορο Μιχ. Σκοπελίτη.#Αποφασίζεται να ανατεθεί σε Μηχανικό η σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση του θεάτρου "Απόλλων" από άποψη ασφάλειας.#Εγκρίνεται πίστωση για πρόγραμμα εορτασμού Βασιλικής Εορτής και καταβολή τουποσού αυτού στο τυπογραφείο "Θάρρος".#εγκρίνει την εξόφληση των φαρμακοπ. Ευ. Κωβαίου και Νικ. Βούλγαρη για φάρμακα που δόθηκαν σε απόρους και δημοτικούς υπαλλήλους τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 1951.#Καθορίζει το ανώτατο όριο της ετήσιας δαπάνης για τον ηλεκτροφωτισμό οδών και πλατειών της πόλης.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>