Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #2 / 1951-06-22

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1951
Αριθμός Καταλόγου1208
Αρ. Συνεδρίασης2
Ημερομηνία1951-06-22
Περίληψη ΠράξεωςΟ προεδρ. του Δημοτ. συμβουλ. συγχαιρει το Μάρκο Φουρνιστάκη που ορκίστηκε τακτικός Δημο. Σύμβ. μετά την παραίτηση του Βρ. Τόπακα.#Επικυρώνεται η εκλογή τακτικών και αναπληρωμ. μελών της Δημαρχ. Επιτροπής.#Ανακοινών. οι υπ' ριθ.37877/31-5-51 και 9570/6-6051 διαταγές Υπουργ. Εσωτερ. και Νομαρχίας " περί καταρτισμού δημοτ. και κοινοτ. προυπολογισμών οικ. έτους 1950/51.#Προτείννονται ως μέλη της Εποπτικής Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου Κυκλάδων οι : Μητροπολίτης Σύρου Φιλάρετος, ο Δήμαρχος Ερμούπ.,ο Γυμνασιάρχης Αρρένων, ο δικηγόρος Π. Καμπάνης και ο λογοτέχνης Δημ. Αθ. Κρίνος.#Εγκρίνει πίστωση για τη διανομή βοηθημάτων σε απόρους τον Ιούνιο 1951.#Αποφασίζεται η εκτέλεση της υπηρεσίας ταφής των νεκρών από τον ειδικό συνεργείο , ν'αρχίσει από 1/6/51 μέχρι 30/9/51.#Χοηγεί πίστωση σε βάροςτου δημοτ. προυπολογ., για την πληρωμή των τελών των εννέα απόρων μαθητών του Α' Δημοτικού Σχολείου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>