Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΝΣΤ΄ / 1855-03-22

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1855
Αριθμός Καταλόγου279
Αρ. ΣυνεδρίασηςΝΣΤ΄
Ημερομηνία1855-03-22
Περίληψη ΠράξεωςΣυνεχίζεται η συζήτηση των κεφαλαίων του προϋπολογισμού του 1855 που αφορούν τα έξοδα. Ζ) Δημοτικό νοσοκομείο: 29.872 δρχ. Θ) Εορτές και μνημεία: 700 δρχ. Ι) Αγαθοπραξίες: 68.146 δρχ. (οι 50.000 δρχ. αφορούν τον ναό του Αγίου Νικολάου). Κατά τη συζήτηση των κεφαλαίων αυτών το ΔΣ παρατήρησε: Αν αποδειχθούν δυσεφάρμοστα όσα αφορούν τα έκθετα, το ΔΣ αποφασίζει να ληφθούν νέα μέτρα και γιαυτό αποφασίζεται πρόσθετη δαπάνη για επιμελήτρια που θα έχει τη φροντίδα των έκθετων που μένουν στο νοσοκομείο.#Απαγορεύεται η φωταγώγηση του νοσοκομείου για λόγους υγείας σύμφωνα με τη γνωμοδότηση και του ιατρού.#Εγκρίνεται πίστωση 600 δρχ. για τη στέγαση του αναγειρόμενου στη Κρούσα ναού της Θεοτόκου.#Αντί της ζημιάς ύψους 6.000 δρχ. που είχε υπολογιστεί για τον σίτο που αγοράστηκε, προέκυψε, λόγω του ότι πολλοί δανειστές δεν έλαβαν τους τόκους τους, κέρδος 426 δρχ. που θα δοθούν για αγαθοεργίες.#Στη διανομή 1.000 δρχ. ως ελεών του Πάσχα προσφέρει και 300 δρχ. η Λέσχη Ερμουπολιτών. Το συνολικό ποσό των ελεών του Πάσχα ανέρχεται στις 1.726 δρχ., ποσό αναγκαίο λόγω της πενίας πολλών οικογενειών.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>